Disclaimer

Lingehof Tuin & Woondecoratie V.O.F.

Cuneraweg 5a

4051CE OCHTEN

Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 11032651
Ons B.T.W.-nummer is NL 818195794B01

Disclaimer

Op onze website word je algemene informatie aangeboden over de diensten en producten die bij Lingehof worden aangeboden en daarmee verband houdende onderwerpen. Hoewel Lingehof de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie (zoals bijvoorbeeld prijzen, productinformatie, advies en acties), kan Lingehof niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Lingehof aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van Lingehof sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Lingehof kan niet uitsluiten dat er sprake kan zijn van storingen of onderbrekingen bij het gebruik onze website of vertraging in het verstrekken van informatie of verzending van berichten. Hiervoor aanvaardt Lingehof geen aansprakelijkheid.

Lingehof is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met (enige pagina van) de website van Lingehof

Onze website bevat veel onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Lingehof en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto's, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd en is ook de benaming ‘Lingehof’, alsmede het daarbij behorende logo, gedeponeerd als merk bij het Benelux Merkenbureau (dit geldt eveneens voor vele andere gebruikte benamingen en logo’s op deze site). Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Lingehof, (onderdelen van) de site elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.